گارانتی و وارانتی در قراردادهای بین المللی

در قراردادهای بین المللی، گارانتی و وارانتی دو مفهوم مهم هستند که به منظور تضمین کیفیت کالا یا خدمات مورد معامله، در قرارداد گنجانده می شوند.

گارانتی در قراردادهای بین المللی

گارانتی در قراردادهای بین المللی، یک تعهد کتبی است که توسط یک شخص ثالث (ضامن) به نفع یکی از طرفین قرارداد (ذینفع) داده می شود. این تعهد به ذینفع این اطمینان را می دهد که طرف دیگر قرارداد (مضمون عنه) تعهدات خود را به درستی انجام خواهد داد. گارانتی ها در قراردادهای بین المللی نقش مهمی ایفا می کنند. آنها به ذینفعان کمک می کنند تا از ریسک عدم انجام تعهدات توسط مضمون عنه جلوگیری کنند. گارانتی ها همچنین می توانند به تسهیل تجارت بین المللی کمک کنند، زیرا آنها به طرفین قرارداد اطمینان می دهند که می توانند به تعهدات خود عمل کنند.
 
انواع گارانتی

انواع گارانتی در قراردادهای بین المللی

گارانتی ها در قراردادهای بین المللی به انواع مختلفی تقسیم می شوند. برخی از انواع رایج گارانتی عبارتند از:
 
 • ضمانت نامه بانکی (Bank Guarantee): ضمانت نامه بانکی نوعی تعهد کتبی است که توسط یک بانک صادر می شود. این ضمانت نامه به ذینفع این اطمینان را می دهد که بانک در صورت عدم انجام تعهدات توسط مضمون عنه، مبلغ مشخصی را به ذینفع پرداخت خواهد کرد.
 • ضمانت نامه شرکتی (Corporate Guarantee): ضمانت نامه شرکتی نوعی تعهد کتبی است که توسط یک شرکت صادر می شود. این ضمانت نامه مشابه ضمانت نامه بانکی است، با این تفاوت که توسط یک شرکت صادر می شود.
 • ضمانت نامه شخصی (Personal Guarantee): ضمانت نامه شخصی نوعی تعهد کتبی است که توسط یک شخص حقیقی صادر می شود. این ضمانت نامه معمولاً توسط یکی از مدیران یا سهامداران شرکت صادر می شود.
 • ضمانت کیفیت (Quality Guarantee): ضمانت کیفیت نوعی تعهد کتبی است که توسط یک فروشنده صادر می شود. این ضمانت نامه به ذینفع این اطمینان را می دهد که کالا یا خدمات خریداری شده با کیفیت مورد انتظار مطابقت دارد.
 • ضمانت تحویل (Delivery Guarantee): ضمانت تحویل نوعی تعهد کتبی است که توسط یک فروشنده صادر می شود. این ضمانت نامه به ذینفع این اطمینان را می دهد که کالا یا خدمات خریداری شده در زمان مقرر تحویل داده خواهد شد.
 

شرایط گارانتی در قراردادهای بین المللی

شرایط گارانتی در قراردادهای بین المللی باید به وضوح در قرارداد مشخص شود. این شرایط باید شامل موارد زیر باشد:
 • مبلغ ضمانت: مبلغ ضمانت باید به اندازه ای باشد که بتواند خسارات احتمالی ناشی از عدم انجام تعهدات توسط مضمون عنه را جبران کند.
 • شرایط پرداخت: شرایط پرداخت ضمانت باید مشخص شود. به عنوان مثال، ممکن است مشخص شود که ضمانت در صورت عدم انجام تعهدات توسط مضمون عنه بلافاصله قابل پرداخت است یا اینکه باید پس از ارائه مدارک مستند مبنی بر عدم انجام تعهدات قابل پرداخت باشد.
 • مدت اعتبار: مدت اعتبار ضمانت باید مشخص شود. به عنوان مثال، ممکن است مشخص شود که ضمانت برای مدت مشخصی، مانند یک سال، معتبر است یا اینکه تا زمان انجام کامل تعهدات توسط مضمون عنه معتبر است.
 

وارانتی در قراردادهای بین المللی

 
وارانتی در قراردادهای بین المللی، نوعی تعهد کتبی است که توسط یکی از طرفین قرارداد (ضامن) به نفع دیگری (ذینفع) داده می شود. این تعهد به ذینفع این اطمینان را می دهد که کالا یا خدمات خریداری شده دارای مشخصات یا ویژگی های مورد انتظار است. 
وارانتی ها در قراردادهای بین المللی نقش مهمی ایفا می کنند. آنها به ذینفعان کمک می کنند تا از ریسک دریافت کالا یا خدماتی که با مشخصات یا ویژگی های مورد انتظار مطابقت ندارد، جلوگیری کنند.
 

انواع وارانتی در قراردادهای بین المللی

 
وارانتی ها در قراردادهای بین المللی به انواع مختلفی تقسیم می شوند. برخی از انواع رایج وارانتی عبارتند از:
 
 • وارانتی کیفیت (Quality Warranty): وارانتی کیفیت نوعی تعهد کتبی است که به ذینفع این اطمینان را می دهد که کالا یا خدمات خریداری شده از نظر کیفیت مطابق با استانداردهای مورد انتظار است.
 • وارانتی عملکرد (Performance Warranty): وارانتی عملکرد نوعی تعهد کتبی است که به ذینفع این اطمینان را می دهد که کالا یا خدمات خریداری شده از نظر عملکرد مطابق با انتظارات است.
 • وارانتی سلامت (Health Warranty): وارانتی سلامت نوعی تعهد کتبی است که به ذینفع این اطمینان را می دهد که کالا یا خدمات خریداری شده از نظر سلامتی بی خطر است.
 

شرایط وارانتی در قراردادهای بین المللی

شرایط وارانتی در قراردادهای بین المللی باید به وضوح در قرارداد مشخص شود. این شرایط باید شامل موارد زیر باشد:
 • مشخصات یا ویژگی های مورد انتظار: مشخصات یا ویژگی های مورد انتظار باید به وضوح در قرارداد مشخص شود.
 • مدت اعتبار: مدت اعتبار وارانتی باید مشخص شود.
 • شرایط اعمال وارانتی: شرایط اعمال وارانتی باید مشخص شود. به عنوان مثال، ممکن است مشخص شود که ذینفع باید در صورت عدم مطابقت کالا یا خدمات با مشخصات یا ویژگی های مورد انتظار، ظرف مدت مشخصی از زمان دریافت کالا یا خدمات، به ضامن اطلاع دهد.
 

تفاوت وارانتی و گارانتی

وارانتی و گارانتی دو مفهوم مشابه هستند که اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. تفاوت اصلی بین این دو مفهوم این است که وارانتی به کیفیت یا عملکرد کالا یا خدمات اشاره دارد، در حالی که گارانتی به انجام تعهدات توسط یکی از طرفین قرارداد اشاره دارد. به عنوان مثال، اگر یک فروشنده وارانتی کیفیت برای کالای خود ارائه دهد، به این معنا است که کالای فروخته شده از نظر کیفیت مطابق با استانداردهای مورد انتظار است. اگر یک فروشنده گارانتی تحویل برای کالای خود ارائه دهد، به این معنا است که کالا در زمان مقرر تحویل داده خواهد شد. در قراردادهای بین المللی، معمولاً از هر دو مفهوم وارانتی و گارانتی استفاده می شود. به عنوان مثال، یک قرارداد خرید بین المللی ممکن است شامل وارانتی کیفیت برای کالای خریداری شده و گارانتی تحویل برای کالای خریداری شده باشد.

 
توجه شود که توجه به مفاد قرارداد در مورد گارانتی و وارانتی خصوصا در مورد تجارت با برخی کشورها مثل واردات از چین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است به طوری که در صورت عدم توجه به جزییات امر می تواند موجب ورود ضرر های سنگین خواهد شد . لذا توصیه می شود در صورت قصد واردات و صادرات حتما با شرکت های حمل و نقل معتبر مثل اسپیدی مشورت کنید. 

شرکت اسپیدی

شبکه مطمئن

دسترسی به شبکه ای مطمئن حمل و نقل به سراسر دنیا

شفافیت

دسترسی کامل شما به تمام نرخ نامه های مصوب و اطلاع از تمامی هزینه های ارسال

بهره وری بالا

فرآیندهای خسته کننده اداری را به ما واگذار می کنید

ردیابی

مسیرهای محموله خود را می توانید رصد و پیگیری کنید.